Torsdagsträffen

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i din tillvaro, så är Torsdagsträffen något som kan passa dig.

Torsdagsträffen

Som namnet antyder träffas vi på torsdagar ungefär en gång i månaden. I programmet ser du nästa samling.

Om bilskjuts önskas var god ring Equmeniakyrkan, 036 – 751 42 en timma före samlingen respektive dag.
Kontaktperson för Torsdagsträffen: Gunilla Ljusegren 036 – 703 73.

Promenadgruppen

Leds av Ulla Johansson, och vi gör just detta, promenerar. Vill du veta mer ringer du 036 – 759 66. Gruppen träffas vid Hovet (HIK) tisdagar kl. 09.30 för ca 1 timmas promenad.

Medlemskap

Du kan söka medlemskap i Torsdagsträffen i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Känn Dig alltid varmt välkommen!


Din åsikt är värdefull!

När vi äntligen har startat upp samlingar efter en lång paus av Coronarestriktioner är vi nyfikna på att höra din åsikt om vad du längtar efter.

Vi har därför sammanställt några frågor i vår planeringsgrupp för Torsdagsträffen som riktar sig framför allt till dig som är från 60 år och uppåt som besöker torsdagsträffen eller funderar på att göra det.

I enkäten finns även några fria rader som berör gudstjänst samt hur du upplever tillgänglighet in/ut och inom kyrkans lokaler. Genom länken nedan kommer du fram till enkäten, kan klicka i dina svar direkt och sedan skicka den.

Enkät och svarslåda finns även i fysisk form på receptionsdisk på kyrktorget i kyrkan.

Sista datum för inlämning är söndag 5/12.

Som sagt – Din åsikt är värdefull/ Kristina Gustafsson