Att samtala om livets väsentligheter är inte alltid självklart. Vem lyssnar? Ibland behöver vi någon utanför det egna sammanhanget och där finns vi som kyrka på ett naturligt sätt. Det är en del av det kristna uppdraget att lyssna och vägleda i bördan, sorgen och ovissheten. Därför vill vi erbjuda just det samtalet. Du behöver inte vara medlem i vår församling för att komma. Samtalen är kostnadsfria och pågår under ca en timma. Om behov finns kan flera samtal bokas.

Själavård är samtal som berör hela livet. Vägledning till hjälp att börja se och hantera situationer som är svåra.

Parsamtal är en möjlighet att komma tillsammans i ett förhållande och under vägledning lyssna på varandra i en neutral miljö utanför hemmet.

Andlig vägledning handlar om att hjälpa och fokusera på din tro i praktiken. Hitta bön och bibelläsning som goda verktyg i vardagen.

Bikt är en möjlighet att släppa det absolut innersta och finna försoning mellan dig själv och Gud. Vi pastorer har tystnadsplikt.

Hör av dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Välkommen!

Kristina Gustafsson pastor och David Hjelmqvist pastor/församlingsföreståndare