Bakgrund

Equmeniakyrkan Hovslätt bildades 1866. Vi tillhör Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan) vars församlingar är självständiga till varandra. Vårt samfund har sin grund i den folkrörelse som på 1800-talet uppstod i ett Sverige i social och andlig misär. Människor möttes av utmaningen att förändra sitt liv och ur detta föddes såväl arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen som frikyrkorörelsen.
Församlingens barn- och ungdomsarbete bedrivs av Equmenia (tidigare SMU).

Vår tro

Vi betraktar Bibeln som grund för tron. Församlingen, som är Kristi kropp, upptar som medlem var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Det råder frihet för den enskilde att med Andens ledning söka klarhet i läro- och tolkningsfrågor.

Vårt uppdrag

Jesus sa: ”Kom och följ mig!” I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Jesus Kristus är centrum och vår församling vill vara en kyrka som dras in mot centrum och låter sig formas av kyrkans Herre.

Detta uppdrag, som har sin utgångspunkt i treenig Gud som skapar, räddar och ger liv, delar vi med hela den världsvida kyrkan. I uppdraget blir kyrkan synlig i gemenskap, ord och handling på samma sätt som Gud i Jesus Kristus blev tydlig, synlig och handlande.