Equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkan Hovslätts barn och ungdomsarbete. För mer information kontakta vår ungdomsledare Rebecka Eliasson 0725-34 34 44

De olika aktiviteterna  presenteras på sina egna sidor

Medlemskap

Nya betalningssätt av medlemsavgifter och gåvor till Equmenia Hovslätt.
Bankgiro 610-6389

Swish 1236177851

Tänk på att ange vem och vad insättningen avser!
Medlemsavgiften för helåret är 180kr/person eller 450kr för en familj.

Varför medlemsavgift?

Verksamheten i Equmenia Hovslätt är baserad på frivilligt arbete och finansieras bland annat av medlemsavgifterna. Equmenia Hovslätt betalar i sin tur avgifter till distrikt och riksorganisation samt för scouter en avgift till Svenska scoutrådet. Medlemsavgiften är också ett krav för att få bidrag från stat och kommun.

Försäkring

Genom Equmenia Riks så har medlemmar i Equmenia Hovslätt en försäkring som täcker aktiviteterna och resan till och från dessa. Läs mer om försäkringen på Equmenia.