Samtal om livet

Vill du samtala med andra kring livsglädje, livsmod och livsmening?
Välkommen till höstens samtalsgrupp för seniorer i Equmeniakyrkan i Hovslätt!

I ”samtalsgrupp senior” träffas vi i en sluten grupp på 5 – 6 personer. Det finns en tydlig
struktur för samtalen och vi funderar tillsammans kring ämnen som är viktiga för den
existentiella hälsan. Utifrån varje tema undersöker vi hur vi kan hitta inspiration i
vardagslivet.


Tid: Vi träffas dagtid vid fem tillfällen och du förväntas delta varje gång. Preliminär start
29 augusti eller när gruppen är fulltalig. Exakta datum och tider beslutas i samråd med
deltagarna. Samlingarna är kostnadsfria men vi hjälps åt att ta med fikabröd.


Samtalsledare: Eivor Blomqvist


Anmälan: Kristina Gustafsson via tfn 0706-99 23 56 eller e-post
kristina.gustafsson@equmeniakyrkanhovslatt.se alternativt till
Studieförbundet Vuxenskolan på www.sv.se