Kyrkan

1901 byggdes det första missionshuset på denna plats. Kyrkan har sedan nybyggts, ombyggts och tillbyggs flera gånger för att passa församlingen. 1992 skedde senaste tillbyggnaden av kyrksalen. I kyrkan finns lokaler för församling, Equmenia – som är vårt barn- och ungdomsarbete, och förskolan Smultronet.

Smultronet har två avdelningar, Skatten som håller till i kyrkan samt Pärlan som öppnades 2010 i en närliggande villa, den sk pastorsbostaden.

En utförligare berättelse som skrevs 1999 kan läsas här.

Kyrkan