Välkommen hit!

INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTLIV & ÖVRIG VERKSAMHET

Vi fortsätter givetvis att följa utvecklingen av Coronapandemin och de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Som läget ser ut nu firar vi gudstjänst på plats i kyrkan, men vi sitter lite mer utspritt än vanligt, med minst 1 meters mellanrum mellan varje sällskap. Den 19 september är planen att vi börjar servera kyrkfika igen, och veckan därefter firar vi nattvard – givetvis på ett tryggt och smittsäkert sätt. Vi fortsätter att webbsända våra gudstjänster hela hösten via församlingens Youtubekanal för den som vill. En del av vår övriga verksamhet börjar komma igång igen så smått. Se det aktuella programmet här på hemsidan!

Med vänliga hälsningar, David Hjelmqvist, pastor i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Här fikar vi tillsammans digitalt:
Kl. 11.00 på söndag!
Meeting ID: 990 8811 8675
Lösenord: kyrkfika