Torsdagsträffen

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i din tillvaro, så är Torsdagsträffen något som kan passa dig.

Torsdagsträffen

Som namnet antyder träffas vi på torsdagar ungefär en gång i månaden. I programmet ser du nästa samling.

Om bilskjuts önskas var god ring Equmeniakyrkan, 036 – 751 42 en timma före samlingen respektive dag.
Kontaktperson för Torsdagsträffen: Gunilla Ljusegren 036 – 703 73.

Promenadgruppen

Leds av Ulla Johansson, och vi gör just detta, promenerar. Vill du veta mer ringer du 036 – 759 66. Gruppen träffas vid Hovet (HIK) tisdagar kl. 09.30 för ca 1 timmas promenad.

Medlemskap

Du kan söka medlemskap i Torsdagsträffen i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Känn Dig alltid varmt välkommen!