Covidpass

För att möjliggöra för så många som möjligt att fira gudstjänst på ett smittsäkert sätt inför vi användandet av vaccinationsbevis från och med 1 december. Endast gudstjänster, konserter och andra större evenemang berörs av denna rutin. 

Ingen information om dig som besökare kommer att registreras. 

Personer under 18 behöver inte uppvisa vaccinationsbevis. Detta gäller också dig som inte kan vaccinera dig av någon anledning och har läkarintyg på det. 

På https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/  kan du hämta hem ditt vaccinationsbevis. 

Du som vill är fortsatt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss via församlingens youtubekanal.