RPG

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i din tillvaro, så är RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) kanske en organisation som kan passa Dig.

RPG i vår kyrka – torsdagsträffen

Som namnet antyder träffas vi på torsdagar ungefär en gång i månaden. I programmet ser du nästa samling.

Om bilskjuts önskas var god ring Missionskyrkan, 036 – 766 02 en timma före samlingen respektive dag.
Kontaktperson för RPG-Torsdagsträffen: Wera Hjalmarsson 036 – 704 39.

Promenadgruppen

Leds av Ulla Johansson, och vi gör just detta, promenerar. Vill du veta mer ringer du 036 – 759 66. Gruppen träffas vid Hovet (HIK) tisdagar kl. 09.30 för ca 1 timmas promenad.

RPG riks

RPG är en ekumenisk, ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning för pensionärer viktiga frågor.

– RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre. – RPG är öppet för alla.

– RPG har drygt 20 000 medlemmar i 325 föreningar runt om i hela landet

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.

  • Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhörig i  RPGföreningar.
  • Du får särskilda erbjudanden i vår folder Medlemsförmåner.
  • Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
  • Du besöker/deltager i. Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
  • Du har möjlighet att engagera dig som ledare för att föra fram Dina och  RPG:s synpunkter till beslutsfattare.

Seniorposten

Förbundstidningen Seniorposten kommer ut med 4 nummer per år. Våra medlemmar, som är prenumeranter, får tidningen hemsänd i brevlådan. Medlemskap Du kan söka medlemskap i RPG-föreningen i Hovslätts Missionskyrka.

Känn Dig alltid varmt välkommen!