Lediga tjänster

Equmeniakyrkan Hovslätt söker ny medarbetare!

Hovslätt är ett samhälle strax söder om Jönköping. Församlingen består idag av 410 medlemmar. Församlingen har ett gott förtroende i samhället genom ett omfattande barn- och ungdomsarbete, körer, studiearbete och RPG. Församlingen driver också en förskola med barn från hela samhället. Vi vill vara hela Hovslätts kyrka med en plats för alla. Det är dock en utmaning att nå såväl de som aldrig funnits med, som de som funnits med men som vi saknar idag.

Equmeniakyrkans och vår församlings vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen” är central för oss. Tillsammans med dig vill vi göra denna till en verklighet i Hovslätt. I denna utmaning är din tjänst och dina gåvor viktiga. Vi söker medarbetare som kan hjälpa oss att nå vårt uppdrag!

Församlingen har David Hjelmqvist som pastor och församlingsföreståndare, David Lund som ungdomspastor samt en ungdomsledare. Efter sommaren 2018 önskar vi att komplettera teamet med en eller två personer, det kan vara en heltid eller två deltidstjänster.

Vi söker medarbetare som har erfarenhet av och vilja att tjäna i andlig vägledning och förkunnelse. Din tjänst fokuserar även mot de äldre med omsorg som ett viktigt område. Vi har ett gudstjänstteam som tillsammans utformar och utvecklar en god gudstjänstkultur och förkunnelse. Vi söker dig som inspirerar oss med en bibeltrogen förkunnelse. Relationerna till människor i och utanför vår kyrka är central i vårt lärjungaskap. Vi tror därför att du har lätt att skapa och fördjupa personliga kontakter. Vi är öppna för att forma tjänsten eller tjänsterna efter just dina gåvor och drömmar.

Välkommen att höra av dig till PU-representant Henrik Saldner, 070-627 58 58 eller pastor och församlingsföreståndare David Hjelmqvist, 0703-58 48 88. Ansökan med CV och personligt brev e-postas till pu@equmeniakyrkanhovslatt.se senast den 10 januari.