Informationsplikt för Dataskyddsförordningen

Arrangemang

Equmeniakyrkan Hovslätts församling (omnämnd vi/församlingen i dokumentet) som organisation registrerar personer som deltar i vår verksamhet och/eller i arrangemang genom anmälan. Du som får denna information skall vara delaktig i ett läger eller ett arrangemang i församlingens verksamhet. 
Dataskyddsförordningen artikel 9, punkt 2 d ger församling laglig rätt att samla in personuppgifter utan att behöva samtycke från den registrerade. Vi får inte lämna ut dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Församlingen behöver registrera dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, ansvara för praktiska frågor vid läger eller arrangemang och att du skall få en god miljö.

Värt att veta:

  • Vi skyddar dina uppgifter och lämnar ut inte dem.
  • Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig, ändra felaktiga uppgifter eller invända mot behandlingen.
  • Statistik som lämnas ut innehåller inga personuppgifter.
  • Deltagarlistor skyddas och endast ledare har tillgång till dem.
  • Vid insamling av hälsouppgifter behöver denna information kompletteras med ett samtycke.
  • Vårt samarbete med Bilda innebär att vi kan samla in personuppgifter som Bilda har ansvar för. Då ges särskild information om deras personuppgiftsbehandling.

Församlingen kan spara uppgifter för att bjuda in till kommande arrangemang.

Om du har fler frågor hör av dig till arrangemangets ansvariga eller församlingens föreståndare!

Kontaktperson

David Hjelmqvist, församlingsföreståndare Telefon: 070–358 48 88